Disclaimer

  • Về hình ảnh

Những hình ảnh tớ dùng trong blog mà không phải sở hữu của tớ (do cóp nhặt trên internet), nếu ai là chủ sở hữu hoặc biết rõ nguồn gốc thì hãy comment hoặc gửi email tới địa chỉ: windcharm154@gmail.com . Tớ sẽ ghi nguồn đầy đủ. Các hình ảnh đó đều dùng với mục đích phi thương mại và tớ không hề có ý định tuyên bố sở hữu chúng.

Nếu sau này khả năng tin học của tớ khá lên, có lẽ tớ sẽ thay hình ảnh vay mượn bằng hình ảnh do chính tớ làm.

  • Về nội dung

Nội dung nào không phải của tớ, tớ sẽ nói không phải và đưa tên tác giả đàng hoàng (nếu như có sai sót mọi người cứ liên lạc với tớ qua email bên trên hoặc comment trực tiếp)

Còn nội dung nào tớ nói là của tớ, do tớ viết ra, có nghĩa là chính chủ 100%, xin vui lòng liên hệ với tớ nếu muốn repost, làm ơn ghi đầy đủ nguồn (link, tên tác giả,v…v).

…Có gì tớ cần nói sẽ bổ sung sau

Xin cám ơn.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close