Dừng chân đọc chút quy định nhé

Nói chung không có gì nhiều đâu, tớ chào đón tất cả mọi người, ai có chung sở thích, có chung trải nghiệm thì chia sẻ hoặc đơn giản ghé chơi cũng được.

Tuy nhiên, nhập gia tuỳ tục, đây là nhà tớ nên đề nghị các bạn tôn trọng chủ nhà một chút, và tớ sẽ tôn trọng lại các bạn.

Tôn trọng nhau như thế nào?

  1. Hạn chế tối đa từ ngữ thô tục, tớ chấp nhận những “vl”, “sml”, hoặc nếu cảm xúc dâng trào quá “đm” cũng được. Đôi khi ngôn ngữ không nên bị giới hạn khi biểu lộ cảm xúc mà :)))) Nhưng mà không được dùng nó để nói về tớ hay một ai đang có mặt hay không có mặt trên đây.
  2. Tôn trọng quan điểm của nhau. Nếu bạn có quan điểm không giống tớ, sở thích không giống tớ, xin mời đi thẳng rẽ trái. Nếu bạn không đồng tình với tớ mà vi phạm điều 1 trong nhà tớ, thì tớ xin lỗi trước là phải tiễn bạn đi rồi.
  3. Vấn đề bản quyền: tớ không phải chảnh, mấy thứ tớ loăng quăng viết ra chắc cũng chẳng bằng ai, nhưng dù sao cũng là chất xám của tớ, nên đề nghị các bạn nếu muốn sử dụng hãy tôn trọng. Liên hệ với tớ nếu muốn repost ở đâu đó, nhớ ghi rõ tên tớ và dẫn link qua trang này.

Vậy thôi :)))

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close