Ngôn tình

Tổng hợp những truyện thuộc thể loại ngôn tình mình đã review trên blog, có thể nhiều bài mới mình chưa kịp update, bạn vào tag Ngôn tình để tìm nhé 

Thủy Chử Đại Thần – Nhất Độ Quân Hoa

Thịt Thần Tiên – Nhất Độ Quân Hoa

Họa Quốc – Thập Tứ Khuyết

Tam mê hệ liệt (Mê hiệp ký, Mê hành ký, Mê thần ký) – Thi Định Nhu

Đông Phong Ác – Nhất Độ Quân Hoa

List Cửu Lộ Phi Hương (phần 1)

List Cửu Lộ Phi Hương (phần 2)

List Cửu Lộ Phi Hương (phần cuối)

Mộng Hoa Xuân – Hắc Nhan

Quân Hoa võng du: Gia là nhân yêu, gia sợ ai

Quân Hoa võng du: Thả dây dài, câu đại thần

Phấn hoa lầu xanh – Tào Đình

Đừng nhắc em nhớ lại – Phỉ Ngã Tư Tồn

Hay là mình sống chung – Hồng Cửu

Trọn đời em nuôi anh – Nghiêu Tam Thanh

Nhật ký gái gọi – Hắc Nhan

Bạn Chanh – Gỉa Oản Khúc

Táng tình quỷ tịch vũ – Hắc Nhan

List truyện tác giả Hắc Nhan

Trả ta kiếp này – Thiên Tình Hữu Phong

Thế gia danh môn – Thập Tam Xuân

VƯƠNG QUỐC MÀU XÁM – Nhất Độ Quân Hoa

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close