Sách phương Tây

Trong này trữ những tác phẩm thuộc phạm vi “phương Tây” mình đã đọc. 

Cái chuyện định nghĩa “phương Tây” ở đây nó bao gồm sách của các nước Âu, Mỹ,v…v, tóm lại là những nước nào ở phía Tây vùng Đông Nam Châu Á nhé, lỡ sau nà có đọc Ấn Độ hay Ả Rập, Ai Cập gì cũng xếp hết vào phương Tây này vậy :v 

Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield – Marc Levy

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close